София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Продукти

SCHETY

Счетоводна система за всеки

PARALEY

Система за заплати и кадри

FLEXY

Гъвкаво управление на търговски обекти

NIPPY

Комплексно решение за ресторанти

DEFTY

Система за автосервизи

TC7271

Компютърна каса с фискална памет

Topsoft

ТОПСОФТ е специализирана в проектиране, разработка и внедряване на клиентски ориентирани високо технологични софтуерни приложения.

ТОПСОФТ разработва обектно ориентирани многослойни Web базирани и комбинирани Web и Client – Server базирани приложения основани на пост-релационната система за управление на бази от данни CACHE на InterSystems Corporation - Cambridge, Massachusetts, USA.

ТОПСОФТ притежава голям опит в системната интеграция на комплексни информациони системи и осигурява:

  • Консултации и висококвалифицирано изпълнение на задачите по анализ, внедряване и ефективното ползване на софтуерни продукти.
  • Доставка, инсталация на компютри, комуникации, мрежи, периферия, системен софтуер, хардуерен сервиз.
  • Разработка и внедряване на софтуерни продукти и приложения моделирани идивидуално зa всеки клиент.