София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Продукти

SCHETY

Счетоводна система за всеки

PARALEY

Система за заплати и кадри

FLEXY

Гъвкаво управление на търговски обекти

NIPPY

Комплексно решение за ресторанти

DEFTY

Система за автосервизи

TC7271

Компютърна каса с фискална памет

Поддръжка

ТОПСОФТ осигурява три месеца напълно безплатно подържане, изразяващо се в автоматично обновяване на програмите, при наличие на интернет.

Всеки клиент има право на 12 часа безплатни консултации или обучение на свои собствени компютри.

ТОПСОФТ предлага договор за техническа поддръжка, осъвременяване, усъвършенстване и адаптиране на софтуерните продукти.

Поддръжката е 24 часа дневно, 7 дни седмично, 365 дни годишно.

Софтуерното осъвременяване е автоматично, като клиента получава безплатно всички нови версии за срока на договора.

Усъвършенстването и адаптирането се извършва по утвърдено от клиента задание.