София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Продукти

SCHETY

Счетоводна система за всеки

PARALEY

Система за заплати и кадри

FLEXY

Гъвкаво управление на търговски обекти

NIPPY

Комплексно решение за ресторанти

DEFTY

Система за автосервизи

TC7271

Компютърна каса с фискална памет

Промоция на облачна услуга

Предлагаме Ви правото на ползване на нашите продукти:

  • Schety - Счетоводна система за всеки или
  • Paraley - Система за заплати и кадри
  • Flexy - Гъвкаво управление на търговски обекти
  • Nippy - Комплексно решение за ресторанти
  • Defty - Система за автосервизи
  • Clery – Система за управление на документооборота
  • FlexyPro - Гъвкаво управление на производство и реализация

като облачна услуга срещу абонаментната такса от 50 лв. на месец.

Обадете се за подробности!