София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Schety

Schety e комплексна многофирмена счетоводна система предназначена както за големи фирми, малки и средни предприятиа, така и за счетоводни къщи.

Schety допуска едновременна работа с неограничен брой фирми с индивидуален сметкоплан на различни езици с до седем цифрени сметки с до девет нива на аналитичност.

Schety позволява автоматично контиране, осчетоводяване и приключване.

Schety е съобразена с националните и международни счетоводни стандарти.

Описание

Schety e единна система, която интегрира обработката на счетоводните данни, материалната отчетност и амортизации на ДА.

Всеки документ се въвежда еднократно и се отразява навсякъде, където е необходимо според схемата на сметките.

Всички счетоводни записвания са достъпни за справки и корекции във всеки момент. Няма необходимост от сторниращи операции за да се премахнат случайни или логически грешки. Сторниращи операции се налагат само, ако се засяга предадена информация извън фирмата - например регистър за ДДС.

Schety е Web-базирана система, която позволява достъп чрез интранет и при определени условия, чрез интернет от която и да е точка на света.

Schety притежава изключително интуитивен потребителски интерфейс. Стойностите по подразбиране и клавишите за бърз достъп позволяват въвеждане на голям обем информация за кратко време без използване на мишка.

В Schety е разработена система за защита на данните гарантираща изключително оторизиран достъп. Поддържа се дневник отчитащ всички операции, извършени от всеки потребител. Архивирането и журнализацията на всички транзакции, гарантират пълното възстановяване на системата след хардуерни проблами.