София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Schety

Schety e комплексна многофирмена счетоводна система предназначена както за големи фирми, малки и средни предприятиа, така и за счетоводни къщи.

Schety допуска едновременна работа с неограничен брой фирми с индивидуален сметкоплан на различни езици с до седем цифрени сметки с до девет нива на аналитичност.

Schety позволява автоматично контиране, осчетоводяване и приключване.

Schety е съобразена с националните и международни счетоводни стандарти.

Цени

Лиценз за работно място – 350 EUR.

Месечен абонамент за поддръжка и осъвременяване – 4% от стойността на лицензите.

Консултации, обучение, усъвършенстване и адаптация – 20 EUR на час.

В цените не е включен ДДС.