София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Paraley

Paraley изчислява заплати, отпуски, нощен и извънреден труд при щатно, бригадно, премиално, индивидуално и почасово заплащане.

Paraley печата заповеди за назначаване, преназначаване, освобождяване и отпуск; щатно разписание; служебни бележки; ведомости, фишове, партиди и рекапитулации.

Paraley извежда файлове с данни за НОИ и НАП.

Paraley позволява едновременно обслужване на неограничен брой фирми от неограничен брой работни места.

Настройки

Тук са включени всички дейности по администриране на системата:

  • Създаване на нова фирма,
  • Създаване на нов потребител с описание на неговите права за достъп, функционално меню, лента за бърз достъп, обслужвани фирми.
  • Поддържане на номенклатури валидни за всички фирми като начисления и удръжки, таблица за данък общ доход, календар на работните дни, минимална заплата, максимален осигурителен доход.