София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Paraley

Paraley изчислява заплати, отпуски, нощен и извънреден труд при щатно, бригадно, премиално, индивидуално и почасово заплащане.

Paraley печата заповеди за назначаване, преназначаване, освобождяване и отпуск; щатно разписание; служебни бележки; ведомости, фишове, партиди и рекапитулации.

Paraley извежда файлове с данни за НОИ и НАП.

Paraley позволява едновременно обслужване на неограничен брой фирми от неограничен брой работни места.

Цени

Лиценз за работно място – 350 EUR.

Месечен абонамент за поддържане и осъвременяване – 4% от стойността на лицензите.

Обучение, консултации, усъвършенстване и адаптация – 20 EUR на час.

В цените не е включен ДДС.