София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Flexy

Flexy е гъвкава информационна система за управление на търговски обекти предназначена както за отделен магазин, така и за верига от магазини с централен склад, локални складове и централно управление.

Flexy е комплекс от специализиран хардуер (Hand Held терминали, теглилки, касови апарати и др.) и софтуер за управлението и обвързването му в цялостна интегрирана система.

Flexy обхваща цялостния процес на управление на търговията от заявяването на стоки до тяхната реализация и отчитане на резултата.

Описание

Flexy e многослойна комбиниранa Web и Client – Server базирана система.

Комплексната функционалност на системата е разделена на три модула:

  • FlexyBO - мениджърска BackOffice система;
  • FlexyFO - FrontOffice система за обслужване на клиентите;
  • FlexyHH - софтуер за HandHeld терминали.

Потребителският интерфейс на системата е изключително интуитивен, със стойности по подразбиране и клавиши за бърз достъп, което гарантира въвеждането на голям обем информация за кратко време.

Flexy позволява достъп чрез интранет и при определени условия, чрез интернет от която и да е точка на света.

Flexy е софтуер, който се моделира идивидуално зa всеки клиент. С личната грижа и отошение към всеки един от нашите партньори, ние създаваме иновативни решения, които оптимизират и многокранто улесняват цялостния процес на обслужване.

Flexy е притежава система за защита на данните гарантираща изключително оторизиран достъп. Поддържа се дневник на всеки разрешен и неразрешен достъп до системата, отчитащ всички операции, извършени от всеки потребител. Архивирането и журнализацията на всички транзакции, гарантират пълното възстановяване на системата след хардуерни проблами.