София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Flexy

Flexy е гъвкава информационна система за управление на търговски обекти предназначена както за отделен магазин, така и за верига от магазини с централен склад, локални складове и централно управление.

Flexy е комплекс от специализиран хардуер (Hand Held терминали, теглилки, касови апарати и др.) и софтуер за управлението и обвързването му в цялостна интегрирана система.

Flexy обхваща цялостния процес на управление на търговията от заявяването на стоки до тяхната реализация и отчитане на резултата.

FlexyBO

Това е мениджърската BackOffice система, с която се ивършва:

 • поддържане на номенклатура на стоките с баркодове, наименования пълни, съкратени, за стилажни етикети, на чужд език, продажни цени по магазини, доставни цени по доставчици, пакетаж, задължителна минимална наличност и т.н.
 • създаване на заявки за доставка на стоки - автоматични при достигане на минимална наличност, или ръчни;
 • отчитане на доставките на стоки и следене срок на годност по партиди;
 • автоматично разпределяне на транспортни и др. разходи в доставната стойност на стоките;
 • определяне на промоционални продажни цени на стоки за определен период, процент отстъпка за определени дни от седмицата, часове в деня и подготовка на рекламни брошури;
 • печат на стилажни табели и вътрешни баркодове чрез специализирани принтери за етикети и баркодове или обикновенни лазерни принтери;
 • статистика на продажбите по часове в денонощието, дни от седмицата, месеци в годината, отчитане на надценки и отстъпки;
 • издаване на фактури за безкасови продажби;
 • отчитане на наличностите и движението на стоките - продажби, прехвърляне от склад в склад, връщане на доставчик, бракуване и т.н.;
 • инвентаризация - пълна и частична;
 • връзка с отдалечени обекти по интернет и със счетоводната система Schety.