София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Flexy

Flexy е гъвкава информационна система за управление на търговски обекти предназначена както за отделен магазин, така и за верига от магазини с централен склад, локални складове и централно управление.

Flexy е комплекс от специализиран хардуер (Hand Held терминали, теглилки, касови апарати и др.) и софтуер за управлението и обвързването му в цялостна интегрирана система.

Flexy обхваща цялостния процес на управление на търговията от заявяването на стоки до тяхната реализация и отчитане на резултата.

FlexyFO

Това е FrontOffice системата за обслужване на клиентите извършваща:

  • продажба на стоки, чрез фискална компютърана каса TC7271;
  • издаване на фактури и касови бележки;
  • отчитане на клиентски карти;
  • отчитане на касиерите.