София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Flexy

Flexy е гъвкава информационна система за управление на търговски обекти предназначена както за отделен магазин, така и за верига от магазини с централен склад, локални складове и централно управление.

Flexy е комплекс от специализиран хардуер (Hand Held терминали, теглилки, касови апарати и др.) и софтуер за управлението и обвързването му в цялостна интегрирана система.

Flexy обхваща цялостния процес на управление на търговията от заявяването на стоки до тяхната реализация и отчитане на резултата.

Цени

Модул FlexyBO - 350 EUR за работно място.

Модул FlexyFO - 300 EUR за работно място (Безплатно при закупуване на ТС7271-DV).

Модул FlexyHH - 200 EUR за терминал.

Абонамент за поддържане и осъвременяване – 4% от стойността на софтуера месечно.

Обучение, консултации, усъвършенстване и адаптация – 20 EUR на час.

В цените не е включен ДДС.

ТОПСОФТ осигурява всички необходими технически средства за комплексно изграждане на системата и подпомага внедряването.

За повече информация се свържете с нас.