София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Nippy

Nippy е комплексна информационна система за управление на заведения за обществено хранене, предназначена както за отделен ресторант или бар, така и за верига от заведения с централено управление.

Nippy е комплекс от специализиран хардуер (Pocket PC, POS терминали, кухненски принтери, касови апарати и др.) и софтуер за управлението и обвързването му в цялостна интегрирана система.

Nippy обхваща цялостния процес на управление на заведението от заявяването и доставката на продукти, тяхната преработка според заложения рецептурник, до реализация на поръчките на клиентите и отчитане на резултата.

NippyBO

Това е мениджърската BackOffice система, с която се извършва:

 • поддържане на номенклатура на продуктите (материали) с доставни цени по доставчици, пакетаж, задължителна минимална наличност.
 • създаване на заявки за доставка на материали - автоматични при достигане на минимална наличност, или ръчни;
 • отчитане на доставките на материали и се следи срок на годност по партиди;
 • автоматично разпределяне на транспортни и др. разходи в доставната стойност на материалите;
 • отчитане на наличностите и движението на материалите като прехвърляне от склад в склад, връщане на доставчик, брак;
 • инвентаризация - пълна и частична с отчитане на материалите, вложени в готова и полуготова продукция;
 • поддържане на номенклатура на артикулите (стоки);
 • производство по рецептурник с изчисляване на себестойност;
 • автоматично намаляване на складовите наличности на материалите според рецептата на продадената стока;
 • определяне на промоционални продажни цени на стоки за определен период, процент отстъпка за определени дни от седмицата, часове в деня;
 • подготовка на рекламни брошури за промоциите;
 • отчитане на продажбите;
 • статистика на продажбите по сервитьори, часове в денонощието, дни от седмицата, месеци в годината;
 • отчитане на надценки и отстъпки;
 • издаване на фактури за безкасови плащания;
 • връзка с отдалечени обекти по интернет и със счетоводната система Schety.