София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Nippy

Nippy е комплексна информационна система за управление на заведения за обществено хранене, предназначена както за отделен ресторант или бар, така и за верига от заведения с централено управление.

Nippy е комплекс от специализиран хардуер (Pocket PC, POS терминали, кухненски принтери, касови апарати и др.) и софтуер за управлението и обвързването му в цялостна интегрирана система.

Nippy обхваща цялостния процес на управление на заведението от заявяването и доставката на продукти, тяхната преработка според заложения рецептурник, до реализация на поръчките на клиентите и отчитане на резултата.

NippyFO

Това е FrontOffice системата за обслужване на клиентите, извършваща:

  • продажба на стоки, чрез фискална компютърана каса TC7271;
  • отпечатване на междинни бележки за клиент, кухня, бар и т.н.;
  • отчитане на служебна храна;
  • отчитане на столуващи (плащане с купони);
  • издаване на фактури и касови бележки;
  • отчитане на клиентски карти;
  • отчитане на сервитьорите;