София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Nippy

Nippy е комплексна информационна система за управление на заведения за обществено хранене, предназначена както за отделен ресторант или бар, така и за верига от заведения с централено управление.

Nippy е комплекс от специализиран хардуер (Pocket PC, POS терминали, кухненски принтери, касови апарати и др.) и софтуер за управлението и обвързването му в цялостна интегрирана система.

Nippy обхваща цялостния процес на управление на заведението от заявяването и доставката на продукти, тяхната преработка според заложения рецептурник, до реализация на поръчките на клиентите и отчитане на резултата.

Цени

Модул NippyBO – 350 EUR за работно място.

Модул NippyFO - 300 EUR за работно място (Безплатно при закупуване на ТС7271-DV).

Модул NippyPP - 200 EUR за Pocket PC (Безплатно за таблет и смартфон).

Абонамент за поддържане и осъвременяване – 4% от стойността на софтуера месечно.

Обучение, консултации, усъвършенстване и адаптация – 20 EUR на час.

В цените не е включен ДДС.

ТОПСОФТ осигурява всички необходими технически средства за комплексно изграждане на системата и подпомага внедряването.

За повече информация се свържете с нас.