София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

DEFTY

Defty е гъвкава компютърна система за управление на автосервизи, предназначена както за отделен автосервиз, така и за верига от сервизи с централно управление.

Defty обслужва всички дейности и цялостния документооборот в произволен по големина автосервиз.

Defty улеснява ежедневната работа на всички служители в автосервиза, спомага за бързото и точно обслужване на клиентите, показва реалната картина на цялостната дейност извършвана във фирмата.

Описание

Defty е единна система, която осигурява ефективен контрол и пълно обслужване на всички дейности в автосервиза – Приемане, Оферта, Договор, Поръчка, Работни карти, Изписване на части, Калкулация, Фактуриране, Управление на Складово стопанство с резервни части и консумативи и Обслужване на всякакъв вид търговска дейност.

Работата с Defty условно е разделена на три групи дейности:

  • Настройки - администриране на системата;
  • Склад - управление на складове за резервни части и консумативи;
  • Сервиз - управление на сервизни работилници.

Defty е WEB - базирана система, която позволява достъп чрез интранет и при определени условия, чрез интернет от която и да е точка на света.

Defty се предлага и като облачна услуга.

Defty притежава изключително интуитивен потребителският интерфейс позволяващ въвеждане на голям обем информация за кратко време без използване на мишка.

Defty разполага със система за защита на данните гарантираща изключително оторизиран достъп. Поддържа се дневник отчитащ всички операции, извършени от всеки потребител. Архивирането и журнализацията на всички транзакции, гарантират пълното възстановяване на системата след хардуерни проблами.