София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

DEFTY

Defty е гъвкава компютърна система за управление на автосервизи, предназначена както за отделен автосервиз, така и за верига от сервизи с централно управление.

Defty обслужва всички дейности и цялостния документооборот в произволен по големина автосервиз.

Defty улеснява ежедневната работа на всички служители в автосервиза, спомага за бързото и точно обслужване на клиентите, показва реалната картина на цялостната дейност извършвана във фирмата.

Настройки

Тук са включени всички дейности по администриране на системата:

  • Създаване на нов потребител с описание на неговите права за достъп, функционално меню, лента за бърз достъп и др.
  • Поддържане на номенклатура на резервни части и консумативи.
  • Поддържане на номенклатура за ремонтните дейности със стандартно време за изпълнение.