София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

DEFTY

Defty е гъвкава компютърна система за управление на автосервизи, предназначена както за отделен автосервиз, така и за верига от сервизи с централно управление.

Defty обслужва всички дейности и цялостния документооборот в произволен по големина автосервиз.

Defty улеснява ежедневната работа на всички служители в автосервиза, спомага за бързото и точно обслужване на клиентите, показва реалната картина на цялостната дейност извършвана във фирмата.

Склад

Тук са включени дейностите по управление на складовото стопанство:

  • Създаване на заявки за доставка на стоки - автоматични при достигане на минимална наличност, или ръчни;
  • Отчитане на доставките на стоки и следене задълженията към доставчици;
  • Отчитане на наличностите и движението на стоките - доставки, продажби, прехвърляне от склад в склад, връщане на доставчик, бракуване и т.н.;
  • Извършване на директни продажби на стоки и издаване на фактури и гаранционни карти;
  • Отчитане на надценки и отстъпки;
  • Инвентаризация - пълна или частична;
  • Връзка с отдалечени обекти по интернет, със счетоводната система Schety и компютърната каса ТС7271-DV.