София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

DEFTY

Defty е гъвкава компютърна система за управление на автосервизи, предназначена както за отделен автосервиз, така и за верига от сервизи с централно управление.

Defty обслужва всички дейности и цялостния документооборот в произволен по големина автосервиз.

Defty улеснява ежедневната работа на всички служители в автосервиза, спомага за бързото и точно обслужване на клиентите, показва реалната картина на цялостната дейност извършвана във фирмата.

Цени

Лиценз за работно място – 350 EUR.

Месечен абонамент за поддържане и осъвременяване – 4% от стойността на лицензите.

Обучение, консултации, усъвършенстване и адаптация – 20 EUR на час.

В цените не е включен ДДС.